Login Form

ลืมรหัสผ่าน? | สมัครสมาชิก
Main Menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม
สรุปสัมมนาผู้นำนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
สาระน่ารู้
คู่มือกิจกรรม/แบบฟอร์มต่าง ๆ
ลิ้งค์
Gallery
Polls
แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา *ระดับความพึงพอใจ ภาพรวมของเว็บไซต์
 
Statistics
จำนวนสมาชิก : 738
จำนวนข่าว: 322
เว็บลิงค์: 6
_VISITORS: 325020
IMG_0176 BU2_3531 BU2_3626 IMG_0019 IMG_0083 IMG_0135 IMG_4008 DSC00294 IMG_0121 DSC00304
รถบัสรับ – ส่งนักกีฬาและนักศึกษากิจกรรม

Image

 
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2559
Sample Image
 
รางวัลบุคคลดีเด่น และเยาวชนดีเด่น
Sample Image

อาจารย์พัชราภรณ์ ไวยกิจจา อาจารย์ประจำแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น และนักศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น โดยเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณของสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย ประจำปี 2559 จากคุณชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กันเกราเกมส์
Sample Image
Sample Image
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ระหว่าง 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
Accounting Day : Season 4

 Sample Image

คณะบัญชีจัด Accounting Day : Season 4 โดยมี ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ คณบดีคณะบัญชีเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษากิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ การแสดงต่างๆ ของนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
BU Land คึกคักสุดๆ งานเปิดบ้านครั้งใหญ่
Sample Image
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศนับหมื่นคึกคัก สนุกสนาน เต็มไปด้วยสีสัน มาร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับทุกคณะสู่ BU Land ดินแดนหลากหลายความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558
 
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
Sample Image
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ พระอารามหลวง วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สัมมนาผู้นำนักศึกษา

Sample Image
แผนกกิจกรรมนักศึกษา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา จัดสัมมนาปัญหาอุปสรรคในการทำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   17 พฤศจิกายน 2015

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
Sample Image
ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดยนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางขันธ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
โต้วาทีประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 34
Sample Image
ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะการแข่งขันประกวดโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
พิธีไหว้ครูและถวายสังฆทาน 2558
Sample Image
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครูและถวายสังฆทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวที และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธี ภายในงาน พิธีถวายสังฆทาน ผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆ และสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ พิธีเจิมหนังสือเรียน และประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ อาคารบียู ไดมอนด์ วิทยาเขตรังสิต
Sample Image

คลิกชมรมวิดีโอ

 
กีฬาภายใน WE ARE THAILAND 2558
Sample ImageSample Image

สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 WE ARE THAILAND ปลุกความเป็นไทยในตัวคุณ ระหว่างวันที่ 11- 19 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬา วิทยาเขตรังสิตซึ่งมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โดย ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธเปิดและปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต วิทยาเขตรังสิต สรุปดังนี้ รางวัลชนะเลิศกีฬารวม ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศกีฬารวม อันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ประเภท ก. ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ ประเภท ข. ได้แก่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ประเภท ค. ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ รางวัลชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม ประเภท ก. ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ ประเภท ข. ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภท ค. ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ประเภท ก. ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ ประเภท ข. ได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภท ค. ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ รางวัลชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ THE CREATIVE OF BANGKOK UNIVERSITY ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

 คลิกชมภาพบรรยากาศ
 
สีสันวันเพ็ญ Loy Kratong BU Colorful Party

 Sample Image

สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงานลอยกระทง “สีสันวันเพ็ญ Loy Kratong BU Colorful Party” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สระน้ำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
บัลลังก์เกมส์
Sample Image
คณะนิติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี 4 สถาบัน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "บัลลังก์เกมส์"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
วันศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558
Sample Image
ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย จัดงานวันศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 ภายในงาน มีพิธีถวายสังฆทาน พิธีไหว้ครู ตลอดจนพิธีบวงสรวงอัญเชิญครูและครอบครู เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ อาคาร บียู ไดมอนด์ วิทยาเขตรังสิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อโครงการทุนนักกีฬาดีเด่น 2559
Sample Image
 
รับสมัครสโมสรนักศึกษา 2559
Sample Image
 
เมื่อยมากไป คลายหน่อยไหม

Sample Image


ในการออกกำลังกายย่อมทำให้เกิดอาการ
"กล้ามเนื้อเมื่อยล้า" เป็นธรรมดา หลังการออกกำลังกายทุกครั้ง เราควรให้ความสำคัญกับการคลายกล้ามเนื้อเพื่อลด ความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น และยังช่วยถนอมกล้ามเนื้อให้สามารถใช้งานไปได้นานนาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement